Skip to main content

ANBI - Status

De Belastingdienst heeft Vrienden van Elver aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Uw giften aan Vrienden van Elver kunt u daarom van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vrijstelling betalen Erfbelasting

Wie iets erft moet daar in principe belasting over betalen. In de nieuwe belastingregels wordt dit de erfbelasting genoemd (voorheen successierecht). Het gaat hierbij om verschillende tarieven, afhankelijk van de graad van verwantschap.

Net als voorheen wordt in de nieuwe wet een belangrijke uitzondering op de regels gemaakt voor zogeheten ANBI-organisaties. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een maatschappelijke organisatie die is vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Elver is een ANBI erkende instelling. Dat betekent dat als u geld of goederen nalaat aan Vrienden van Elver dat dit gedeelte van uw nalatenschap volledig ten goede komt aan het door u beoogde doel; de cliënten van Elver.

 

Meer informatie:

belastingdienst.nl