Skip to main content

Schenking/Giften

Schenken

Het schenken aan een goed doel kan u fiscaal voordeel opleveren. Er zijn dan wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Bij schenkingen bestaat een onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften

Voor het fiscaal voordeel bij gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximumbedrag. Het drempelbedrag is 1 % van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat u meer doneert dan dit bedrag mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box I, II en III.

Periodieke giften

Voor periodieke giften geldt geen drempel- of maximumbedrag. Een periodieke schenking kan u fiscaal voordeel opleveren als deze is vastgelegd in een notariële akte waarin u zich verplicht om ten minste vijf opeenvolgende jaren eenzelfde bedrag te schenken. In de akte kan ook een bepaling worden opgenomen dat de uitkering eindigt op het moment dat u komt te overlijden of arbeidsongeschikt of werkloos raakt. 

 

Meer informatie: 

www.belastingdienst.nl

www.wijzernalaten.nl

Wilt u een bijdrage leveren aan één van onze projecten?

Doneer!