Skip to main content

Testament

Nalaten

Met een testament weet u zeker dat uw nalatenschap op de juiste plek terecht komt. Hieronder noemen wij een paar mogelijkheden om personen of organisaties waar uw hart naar uitgaat te begunstigen.

  1. Benoeming tot erfgenaam. Door bepaalde personen of organisaties tot erfgenamen te benoemen, ontvangen zij (een gedeelte van) uw bezittingen. Dit betekent wel dat zij ook aansprakelijk worden voor (een gedeelte van) uw eventuele schulden.
  2. Het nalaten van een legaat. Met een legaat kiest u ervoor om een bedrag of bepaalde goederen na te laten aan een persoon of organisatie. Hierbij geeft u precies aan wat de begunstigde ontvangt.

Nalaten aan een goed doel werkt zo

Goede doelen kunnen als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam worden benoemd. De betreffende organisatie heeft dan (samen met de andere erfgenamen) recht op de gehele nalatenschap. Het goede doel erft dus een deel van de baten én van de eventuele schulden van de nalatenschap. Maar dat laatste is natuurlijk niet de bedoeling. Om dit te voorkomen, wordt door deze organisaties altijd gekozen voor een zogenaamde beneficiaire aanvaarding.

Tenaamstelling

Om de garantie te hebben dat uw nalatenschap bij de juiste instelling terecht komt, dient de tenaamstelling van het goede doel correct in het testament te staan. Als extra zekerheid kunt u de notaris ook het nummer van de Kamer van Koophandel in het testament laten opnemen. 

Executeur

Na een overlijden moet er heel veel gebeuren. Het aantal zaken dat op afhandeling wacht, lijkt eindeloos. Hiervoor wordt in het testament een executeur benoemd. In principe kan iedereen worden benoemd tot executeur, bijvoorbeeld een familielid met boekhoudkundige ervaring, of een administratief onderlegde buurman. U kunt ook de notaris tot executeur benoemen, of uw accountant. Vrienden van Elver treedt niet zelfstandig op als executeur, maar geeft dit altijd in handen van een notaris.

Bronvermelding:

www.notaris.nl 

www.wijzernalaten.nl

Wilt u een bijdrage leveren aan één van onze projecten?

Doneer!