Skip to main content

Vrienden van Elver

Vrienden van Elver

Vrienden van Elver is een stichting die zich inzet voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking die voor wonen, dagbesteding of behandeling thuis zijn bij Elver.

De vrienden zamelen geld in voor mooie projecten en activiteiten die niet binnen de normale zorgverlening vallen. Of het nu gaat om vrijetijdsbesteding, sporten, vervoer, welzijn of lekker ontspannen. Vrienden van Elver zorgen voor de financiële ondersteuning van goede ideeën om het leven van mensen met een verstandelijke beperking zo ‘gewoon’ mogelijk én mooier te maken.

Doelstellingen

Vrienden van Elver willen dat cliënten van Elver het maximale uit hun leven kunnen halen. Dat ze zoveel mogelijk regie over hun eigen leven houden en kunnen meedoen aan activiteiten die voor mensen zonder beperking zo gewoon zijn. Activiteiten die juist voor mensen met een beperking heel belangrijk zijn om meer kleur te geven aan het leven. Omdat het zorgbudget steeds krapper wordt, wil Elver haar cliënten meer projecten en activiteiten bieden dan nu financieel mogelijk is. Dat doen de vrienden door materiele en immateriele steun te bieden aan de cliënten van Elver.

Vrienden van Elver

Waarom juist voor Elver cliënten? Omdat Elver de mogelijkheden en complexe problemen van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke handicap als geen ander kent. Bij Elver zoeken specialisten in wonen, dagbesteding en behandeling elke dag opnieuw geduldig en creatief naar kansen binnen beperkingen. Omdat ook de kleinste mogelijkheid een wereld van verschil kan maken. Zeker als je afhankelijk bent van anderen. Dat lijkt heel gewoon, maar het resultaat is altijd bijzonder.  Helpt u ook mee?

Meer weten over mogelijkheden voor bedrijven?

Meer weten over mogelijkheden voor particulieren?