Skip to main content

Magic carpet

magic carpet 

Of je nu wel of niet beperkt bent in je mogelijkheden, een zinvolle invulling van de dag is voor iedereen essentieel.

Onze cliënten op de Hoef 3 en 4 hebben een ernstige verstandelijke beperking en zijn sterk afhankelijk van de verzorging en ondersteuning door de aanwezige begeleiders. Gedurende de week volgen de bewoners een activiteitenprogramma dat gericht is op beleving, beweging en ontspanning. Het doel van deze activiteiten is het in stand houden van de aanwezige vaardigheden. 

Uit eigen beweging zullen de bewoners op de Hoef 3 en 4 geen activiteiten uitvoeren. Ze moeten hierin gestimuleerd en geprikkeld worden. Omdat de zorgvraag en werkdruk toeneemt heeft de groep een Magic Carpet aangevraagd. Door digitale ondersteuning al dan niet gecombineerd met muziek, worden bewoners toch geprikkeld en gestimuleerd om in beweging te komen en te kijken van wat er allemaal op de grond of op de tafel gebeurd. 

Doelstelling 

Met de begeleiding en de leverancier was er een afspraak gemaakt op 18 april jl. De Magic Carpet is toen geleverd en er was voldoende tijd om uitleg te geven over de Magic Carpet. Hierdoor kon de groep zelf aan de slag met de interactieve spelletjes al dan niet gecombineerd met muziek. Zelf waren ze erg enthousiast en in de afgelopen periode hebben ze dit ook overgebracht aan de bewoners. Met grote regelmaat wordt de Magic Carpet gebruikt en reageren de bewoners heel actief op de spelletjes. Er is een diversiteit aan spellen met als gezamenlijk doel dat bewegingen (klein of groot) worden beloond. Dat nodigt vervolgens uit om door te gaan. Als een bewoner beweegt met zijn arm en de kippetjes gaan lopen of er komen meer kippetjes bij dan geeft dat een prikkel om door te gaan. Het grote voordeel is dat bewoners niet hoeven zitten te wachten op een activiteit of op een begeleider maar dat digitale ondersteuning de wereld voor de bewoners verrijkt en dat de begeleiders de handen vrij hebben om andere activiteiten of werkzaamheden uit te voeren. Begeleiders zien echt de meerwaarde van de Magic Carpet en hoewel we alleen subjectief kunnen meten zien we wel de interactie en de blije gezichten van onze bewoners.

Financiering 

De financiering is dankzij NCPH, Ars Donandi + Russell-ter Brugge fonds, Rabobank Coöperatiefonds en de Vrienden van Elver mogelijk gemaakt. In totaal heeft het project 1 jaar geduurd. Het project is afgesloten volgens plan en uitgevoerd binnen de begroting zoals vooraf opgesteld. 

Zie ook: http://www.thesensoryshop.nl/betoverende-vloer-en-tafelprojectie/

Wilt u een bijdrage leveren aan één van onze projecten?

Doneer!