header

 

In navolging van Stichting Gehandicaptenzorg de Liemers heeft de Vrienden van Elver geld gereserveerd bedoeld voor kinderen en jong volwassenen tot 30 jaar in de regio Arnhem en Laag-Soeren. Deze groep woont niet in de regio de Liemers en kan daardoor ook geen aanspraak maken op subsidie van Stichting Gehandicaptenzorg de Liemers. Door Steunfonds Arnhem in het leven te roepen kunnen cliënten van buiten de regio de Liemers ook aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. 

De doelstelling van Steunfonds Arnhem en Stichting Gehandicaptenzorg de Liemers is dat er geld besteed kan worden aan kinderen en/of jong volwassenen die zelf niet de mogelijkheid hebben om in bepaalde basisvoorzieningen te voldoen. Het geld kan besteed worden aan o.a. belevingsmateriaal (vrije tijd), kleding, brillen of hulpmiddelen, communicatiemiddelen en lesmateriaal. 

 

Overzicht uitgaven 2018:

# 3 iPads voor groep 1 

Op groep 1 wonen 3 meisjes die, om uiteenlopende redenen, geen financiële ruimte hebben. Hun ouders zijn uit beeld en/of zelf niet in staat om hun kind financieel te ondersteunen. Alle drie de meiden hebben 3 jaar geleden een tablet gekregen maar deze zijn inmiddels flink beschadigd en ook het opladen gaat moeilijk tot zeer langzaam. De kinderen maken veel gebruik van de tablets, ze kijken naar filmpjes, zoeken informatie op en spelen spelletjes op de tablet. De tablet geeft de kinderen ook rust en ontspanning. Daarnaast wil de groep de kinderen aanmelden voor een cursus Multimedia met als doel dat ze leren omgaan en bewust worden van wat er allemaal in de multimediawereld kan gebeuren. 

 

# Winterkleding groep 1 

Voor dezelfde drie kinderen als hierboven beschreven is er ook toestemming gegeven om winterkleding en schoenen te kopen. De kinderen krijgen maandelijks een klein bedrag gestort en daar wordt o.a. kleding van gekocht maar dit is niet toereikend. Ze dragen daarom veel kleding die wordt meegebracht door de medewerkers van Elver. De meiden zijn in de groei en zijn zich bewust van mode-onderhevige spulletjes. Er is toestemming gegeven om winterkleding en schoenen te kopen. Medewerkers van de groep hebben samen met de kinderen gewinkeld. Als volleerde fotomodellen showen ze op de foto hun aankopen. 

Elver winterkleding

 

 

# Op bezoek bij vader 

Een van de kinderen op groep 1 wil heel graag haar vader een keer bezoeken. Het contact met de ouders verloopt moeilijk. Vader en moeder zijn gescheiden en zijn zelf hulpbehoevend. Onze cliënt heeft via de telefoon wel contact met haar vader en zij wil hem heel graag een keer bezoeken. Vader woont echter 100 km bij haar vandaan. Steunfonds Arnhem heeft een bezoek mogelijk gemaakt. 

 

# Lesmateriaal Het Pleijwerk 

Medewerkers van het Pleijwerk hebben lesmateriaal mogen aanschaffen die geleerde schoolse vaardigheden helpt te onderhouden. De deelnemers op het Pleijwerk gaan niet meer naar school en de medewerkers merken dat er kennis verloren gaat in het lezen en schrijven. Door de aanschaf van een lespakket ‘Squla – Leuk Leren’ worden de cliënten uitgedaagd om hun kennis bij te houden op het gebied van taal en rekenen. Ook verkeerslessen worden hierin meegenomen. In de praktijk blijkt dat de deelnemers veel gebruik maken van het lesmateriaal en dat ze erg enthousiast zijn. 

lesmateriaal Het Pleijwerk

 

 

# Zwembadabonnement 

Voor 3 kinderen op groep 1 is er een zwembadabonnement gekocht waarmee in totaal 48 keer kon worden gezwommen. Een abonnement biedt als voordeel dat de kinderen lekker kunnen bewegen maar ook dat ze hun zwemvaardigheden kunnen onderhouden. 

 

# Vakantie cliënt groep 2 

Cliënten en medewerkers zijn dit voorjaar samen een weekendje weg geweest. Alle cliënten hebben hieraan meebetaald m.u.v. één cliënt. Zijn ouders konden dit niet betalen. Tijdens een fietstochtje had deze cliënt aangegeven heel graag mee te willen gaan op ‘kamp’ (zoals hij de vakantie noemde).De groep heeft daarom nagedacht hoe dit op te lossen en heeft een aanvraag ingediend bij het Steunfonds Arnhem. Is gehonoreerd.

 

# Trampoline 

Op locatie Kemperbergerweg zijn er weinig mogelijkheden om te bewegen. Het is juist voor heel veel cliënten prettig om ’s avonds of in het weekend hun energie kwijt te kunnen bijvoorbeeld door te springen op een trampoline. Groep 4 heeft daarom een aanvraag ingediend voor een trampoline op het grasveld. De adviescommissie heeft akkoord gegeven voor de koop hiervan. De aanschafkosten zijn betaald door het Steunfonds, de grondwerkzaamheden zijn betaald door Elver. 

trampoline Elver