header

In de bestuursvergadering van 19 september 2022 neemt Ruud Wink na 8 jaar afscheid na 8 jaar voorzitter van de Vrienden van Elver. te zijn geweest. In die periode heeft Ruud veel betekend voor de Vrienden. Hij bracht structuur aan, was verbindend en was van grote waarde ook door zijn uitgebreide netwerk. Zie ook onze  nieuwsbrief van 24 september 2022

Ruud afscheid